Galeri MEDISZA

JAWATANKUASA

Persatuan Mahasiswa/i Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(PERMATA UniSZA) 

SESI 2009/2010--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAWATANKUASA

Persatuan Mahasiswa/i Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(PERMATA UniSZA) 

SESI 2010/2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAWATANKUASA

Persatuan Mahasiswa/i Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(PERMATA UniSZA) 

SESI 2011/2012


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JAWATANKUASA

Medical Students Association of Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(MediSZA) 

SESI 2013/2014
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JAWATANKUASA

Medical Students Association of Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(MediSZA) 

SESI 2014/2015~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JAWATANKUASA

Medical Students Association of Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(MediSZA) 

SESI 2015/2016


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JAWATANKUASA

Medical Students Association of Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(MediSZA) 

SESI 2016/2017